Serwis instalacji solarnej

Co zrobić aby nasza instalacja solarna działała prawidłowo? Z założeń teoretycznych instalacja solarna pracuje w trybie bezobsługowym….

Co zrobić aby nasza instalacja solarna działała prawidłowo?

Z założeń teoretycznych instalacja solarna pracuje w trybie bezobsługowym. Jednak nie można zapomnieć o wykonaniu okresowych przeglądów, które najlepiej jest przeprowadzić przed zimą, co pozwoli wyeliminować ryzyko zamarznięcia lub wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.

Bardzo ważną rolę odgrywa glikol, który posiada najwyższe ciepło właściwe i przewodność cieplną, zapewniając wysoką sprawność w czasie pracy układu solarnego. Zapewnia on również skuteczną ochronę przed zamarzaniem w czasie zimowych przymrozków oraz na wysokie temperatury pracy umożliwiające zachowanie właściwości w okresie wieloletniej eksploatacji.

Obniżeniu właściwości oraz szybszemu zużyciu glikolu sprzyjają stany, w których dochodzi do stagnacji, czyli przegrzewu instalacji. Oznacza to sytuację, w której ilość wyprodukowanego ciepła nie została w całości odebrana. Ma to miejsce w czasie letnich upałów oraz w przypadku przewymiarowania instalacji. Pamiętajmy wymiana płynu solarnego powinna odbywać się co najmniej raz na 5 lat.

Podobne wpisy